ưu đãi khách hàng mới Blog Cơ Hội Cộng Đồng lịch sử ライブショッピング nghiên cứu
Partner.co - Thu Nhập Trung Bình

THU NHẬP CỦA TVV TRONG NĂM 2018

Trong suốt hơn 20 năm, Noni by NewAge đã giúp nhiều người đạt được mục tiêu tài chính của họ thông qua việc bán các sản phẩm đẳng cấp thế giới. Noni by NewAge đã tạo ra hơn 300 triệu phú * và đã giúp nhiều người khác tìm thấy thành công và giảm bớt gánh nặng tài chính cho bản thân và gia đình.

Chúng tôi tự hào về cơ hội tài chính có sẵn tại Noni by NewAge. Chúng tôi ghi nhận thành công của mình đối với các sản phẩm chất lượng cao, đã giành nhiều giải thưởng, cũng như hệ thống Nhà Phân Phối (NPP) và Tư Vấn Viên (TVV) nhiệt huyết trên toàn thế giới. Noni by NewAge có một trong những kế hoạch trả thưởng mạnh nhất trong ngành kinh doanh theo mạng. Điều đó đã được minh chứng và đã vượt qua nhiều thử thách của thời gian. Trên thực tế, Noni by NewAge chưa bao giờ lỡ hẹn một khoản thanh toán hoa hồng nào trong lịch sử 20 năm của mình.

Thu nhập năm 2018 của Tư vấn viên Việt Nam:

- Cao nhất: 1,257,159,325 VND

- Thấp nhất: 105,000 VND

- Trung bình:: 24,525,670 VND

 

Vậy, bạn mong đợi mức thu nhập bao nhiêu khi trở thành TVV của Noni by NewAge? Rất tiếc, chúng tôi không thể dự đoán được mỗi TVV sẽ thành công tới đâu, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân của bạn. Tuy nhiên, Bản báo cáo dưới đây sẽ cung cấp cho bạn bảng thống kê thu nhập trung bình của các TVV Noni by NewAge tại Hoa Kỳ. Tất cả các số liệu đề cập đến đều là thu nhập hàng tháng. 

 

THANH TOÁN HOA HỒNG HÀNG THÁNG

CẤP BẬC

Thu nhập cao nhất

Thu nhập thấp nhất

Thu nhập trung bình

Thu nhập phổ biến

Tỷ lệ trong tổng số TVV nhận HH

Tỷ lệ trong tổng số TVV hoạt động

Not Qualified

$76.30

$3.00

$20.20

$16.55

2.57%

1.33%

TVV

$382.21

$5.71

$45.59

$19.40

1.34%

0.69%

Thủ Lĩnh San Hô

$12,002.30

$2.20

$70.07

$24.15

81.06%

41.87%

Thủ Lĩnh Ngọc Bích

$9,438.69

$5.22

$648.72

$429.78

10.41%

5.38%

Thủ Lĩnh Ngọc Trai

$18,141.93

$5.00

$2,000.84

$1456.28

1.76%

0.91%

Thủ Lĩnh Ngọc Trai Kim Cương

$30,356.49

$46.02

$4,437.12

$3,157.12

2.23%

1.15%

Thủ Lĩnh Ngọc trai Kim cương Xuất sắc

$59,614.91

$1,802.09

$12,683.93

$9,138.79

0.26%

0.14%

Thủ lĩnh NTKC Nhân Đôi

$23,765.42

$6,220.21

$10,338.60

$9,119.75

0.16%

0.08%

Thủ lĩnh Ngọc trai Kim cương Nhân Ba

$81,309.01

$10,017.22

$25,190.36

$15,167.48

0.16%

0.08%

Thủ lĩnh Bạch Kim

$241,047.62

$32,608.32

$91,900.02

$83,770.09

0.05%

0.03%The income statistics above are for all U.S. IPCs who were eligible to earn commissions during 2015 (i.e., active IPCs). In 2015, 57.49% of all active IPCs did not receive any commissions. IPCs who received no commissions are comprised of IPC accounts that are inactive but have not yet been closed due to inactivity, IPCs whose customer base and downline sales organization purchased product in amounts that did not qualify them to earn commission payments, and IPCs who did not generate sales volume by building a customer base or downline sales organization and thus are primarily customers, not business builders.

 

These figures do not include retail profits earned by IPCs from reselling Morinda products, nor do they represent IPC profits, as they do not consider expenses incurred by Morinda IPCs in the promotion of their businesses.

 

Car bonuses were earned by 0.6% of all active IPCs/1.5% of all active IPCs who earned commissions. Travel benefits were awarded to 0.4% of all active IPCs/1.0% of all IPCs who earned commissions.

 

*The average time it took for our nearly 300 IPCs to achieve a million dollars in commissions is 7 years; the shortest time was 6 months.

 

We hope this gives you a general idea of the income opportunity available to Morinda IPCs. Individual income results may vary depending on skill and effort. Not everyone will achieve the represented level of income, and these figures should not be regarded as a guarantee or projection of actual earnings. Successful sales efforts require hard work, diligence, and leadership. Individual IPC success will depend on how effectively you demonstrate these qualities.